top of page

Aktiviteter for barn

Aktivitetsuke
I skolens ferier har vi ofte et opplegg over to-fitre dager, der du kan være med på aktiviteter fra kl. 09-15. Vi har en hovedaktivitet per dag og du kan melde deg på en eller flere dager. Vi prøver å gjøre typiske aktiviteter som hører gården og matproduksjon til. Det kan være å stelle dyra, gjøre artige eksperimenter f.eks med jord og vann, dyrking av mat, snekring og annet som slipper kreativiteten løs. Du får også være med å tilberede maten vi spiser på ferieopplegget. Ferieoppleggene annonseres på Facebooksiden vår, og av og til sender vi med ranselpost på skolen.

 

Glad i dyr
Med jevne mellomrom arrangerer vi Glad i dyr. Da får du være med å stelle geiter, griser, høner, smågnagere og hund en kveld over fire uker kl. 18.00-19.15. Du lærer litt om ett dyreslag hver gang og får god til å kose med dyra. Vi annonserer Glad i dyr på Facebooksiden vår og du melder deg på.

 

Gårdshelg
Etter avtale med kommunen din, kan du komme på gårdshelg hos oss. Da besøker du Kollerud gård en sammenhengende helg, vanligvis en eller to ganger per måned. Du får ditt eget rom og du får helpensjon hos oss. Vi kan også bistå med transport til og fra gården. Vi kan ta imot ett barn eller et søskenpar av gangen

 

Aktivitetene i helga varierer med årstid og hva du liker å gjøre. Det er mye å finne på. Gården og sjøen brukes som arena, og du kan være med på stell av dyra, dyrke og høste fra kjøkkenhagen, turer på sjøen der vi bader, fisker og går på skøyter og turer i skogen.

Kjøkkenhagen
I årene 2019-2021 hadde Kollerud gård samarbeid med SFO på Bråte skole om en kjøkkenhage hos oss. Nå har gården overtatt hagen. Råvarene som høstes havner på eget bord. Vi var heldige å få støtte fra Sparebankstiftelsen DnB til å etablere kjøkkenhagen. Flott at det gis støtte til slike små, men lærerike og praktiske prosjekter!

Inn-på-tunet -kvalitetsikret tilbud

Kollerud gård har vært en godkjent Inn på tunet gård siden 2018. Kun godkjente gårder får kalle seg Inn på tunet og kan selge tjenester under felles logo. Stiftelsen norsk mat har fått ansvaret for å godkjenne kommende IPT-tilbydere. For å bli godkjent må kravene i standard 1, 2 og 11 i Kvalitetssystem i Landbruket (KSL).
 

Vi er med i bedriftsnettverket Inn-på-tunet Norge og tilbyr jordnære opplevelser på gård. Vi ønsker at brukere skal få positive opplevelser med natur- og gårdsaktiviteter. Aktivitetene hos oss skal gi mestring, utvikling og trivsel enten du er stor eller liten.

bottom of page