top of page

Om oss

Vi som bor på Kollerud gård er Elin og Francisco, våre to jenter og etter hvert ganske mange dyr.

Vi ønsker å gi deg jordnære opplevelser gjennom aktiviteter hos oss og med gårdens produkter.

 

Vi har drevet gården siden 2008 og har en variert yrkesbakgrunn fra blant annet voksenopplæringen, hjemmehjelpen, ANSA, Forskningsrådet og kommunesektoren.

Kollerud gård

Gården består av 135 daa dyrka mark (korn), 3daa bringebær og 200 daa skog. Bringebærene dyrkes etter økologiske prinsipper uten plantevernmidler og kunstgjødsel. Vi plukker bærene selv og leverer direkte til kunden.

I Veslestua har vi et lite produksjonskjøkken, der vi sylter og safter. Produktene kan du se her på siden. Veslestua brukes også i Inn-på-tunet sammenheng med enkel servering.

 

Gården ligger ved Kollerudvika våtmarksreservat i Hemnessjøen, som blant annet har rike edelkreps- og fiskebestander. Samtidig er Kollerud er en sentrumsnær gård med gangavstand til butikk, barnehage, skole, sykehjem og idrettsanlegg med kafe på Hemnes i Aurskog-Høland.

bottom of page