top of page

Inn på tunet

Vi er med i bedriftsnettverket Inn-på-tunet Akershus og tilbyr jordnære opplevelser på gård. Vi ønsker at brukere skal få positive opplevelser med natur- og gårdsaktiviteter. Aktivitetene hos oss skal gi mestring, utvikling og trivsel enten du er stor eller liten.

 

Gården og sjøen brukes som arena, og du kan være med på stell av dyra, dyrke og høste fra kjøkkenhagen, turer på sjøen der vi bader, fisker og går på skøyter og turer i skogen. Gjennom plantedyrking og dyrestell øver vi evnen til å se sammenhengene i tilværelsen.

 

Gården kan også tilby språktrening. Aktivitetene på gården setter rammen for språkpraksisen ved at relevant vokabular og uttrykksmåter introduseres i en naturlig og praktisk setting. Norsk språk og kultur formidles gjennom praksis og autentiske situasjoner.

Kvalitetsikret tilbud

Kollerud gård har vært en godkjent Inn på tunet gård siden 2018. Kun godkjente gårder får kalle seg Inn på tunet og kan selge tjenester under felles logo. Matmerk har fått ansvaret for å godkjenne kommende IPT-tilbydere. For å bli godkjent må kravene i standard 1, 2 og 11 i Kvalitetssystem i Landbruket (KSL).

Standard 1 omhandler gården generelt og standard 2 ivaretar alle krav med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Det skal være trygt å bruke en IPT-gård. Standard 11 omhandler Inn på tunet og har fokus på innholdet i tjenesten, kvalitetssikring av aktivitetene, ivaretakelse av brukerne samt sikrer at gården har gode rutiner. 

Utviklingen og videre drift av godkjenningsordningen gjøres i samarbeid mellom KS, avtalepartene i landbruket, forsikringsbransjen, Landbrukets HMS-tjeneste og Matmerk. 

Gårdshelg

Vi har plass til et barn eller søskenpar på helgebesøk

Ferieopplevelser

I skolens ferier arrangerer vi med jevne mellomrom opplegg for barn

Glad i dyr

Bli med på Glad i dyr!

Gårdsbesøk

Om sommeren har vi åpent i helgene

bottom of page